Conversie optimalisatie

Het verhogen van conversie

conversie-optimalisatieConversie optimalisatie richt zich op het verhogen van het conversiepercentage van uw website of webshop. New Fountain verzorgt webdesigns waarbij de focus ligt op conversie. Met conversie wordt omzetting bedoeld; het omzetten van een website bezoeker in bijvoorbeeld een koper, besteller, invuller, beller, aanvrager, inschrijver, etc. Want als u eenmaal bezoekers heeft, gaat het er om wat deze bezoekers op uw website of webshop specifiek moeten gaan dόen. Meer bestellingen? Meer klanten? Meer reserveringen? Meer of juist minder belletjes? Uw bedrijfsdoelen zijn ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk ogende, resultaatgerichte website of webshop.

Belangrijke factoren hierbij zijn:

  • Verleiden van bezoekers
  • Bevestigen van de bezoeker in zijn keuze
  • Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid
  • Verbeteren van toegankelijkheid

Dit begint met het (her)definiëren of aanvullen van uw huidige conversiedoelstellingen.

DUS: hoeveel bezoekers komen er nu gemiddeld op uw website of webshop, wat kunnen/moeten ze daar doen en hoeveel doen dat ook? Hoe kunnen we dat aantal vergroten?

Optimaliseren

Het optimaliseren van conversie richt zich op het zodanig inrichten van uw website of webshop dat het zoek-, vergelijk-, selectie-, aankoop en betaal- of boekproces zo optimaal mogelijk door de bezoeker wordt doorlopen. Is het op elke pagina meteen duidelijk wat de bezoeker moet doen? Zijn er duidelijke prioriteiten gesteld? Is er sprake van afleiding of juist van verleiding? Wat kan er allemaal anders of fout gaan? Weet de koper tijdens elke stap van het aankoopproces waar hij aan toe is? Is hij volledig in controle? Is de communicatie duidelijk, relevant en stimulerend? Kloppen de verwachtingen die hij heeft voordat hij ergens op klikt?

Relevant afwijken

Aangezien elke webshop uniek is, bestaat ook voor het optimalisatieproces geen standaard aanpak. Uiteraard is er sprake van een referentiekader waarbinnen de huidige internetter verwachtingen heeft over wat een website moet bieden, welke kleuren, wat communiceren, hoe een reservering of kalenderfunctie moet werken of een inlogproces werkt. Binnen dat referentiekader echter bestaan vele varianten naar soort branche, functie, product en merk. Een introductie van een innovatie van Apple mag de internetter meer verrassen dan de wijze waarop hij een vliegticket boekt of op een vacature reageert. Afwijken van de standaard mag, zolang het maar relevant en duidelijk is.

A/B testing

Meten = weten. Wanneer we een aanname doen, kunnen we deze testen middels Visual Website Optimizer. Dit doen we middels een zogenaamde A/B test. We maken 2 varianten van dezelfde pagina of elementen op die pagina. Door de omzet via beide varianten te meten wordt snel duidelijk welke variant een significante omzetverhoging oplevert.


Wat doen wij voor u?

Wij verzorgde conversie optimalisatie voor o.a. Hampshire-Hotels.com, Vliegtickets.nl, HotelSpecials.nl, MarjonSniedersshop.nl en Vliegtarieven.nl. New Fountain inventariseert de mogelijkheden voor uw website of webshop; zij stelt mogelijke conversiedoelen vast of scherpt deze aan, onderzoekt de wijze waarop uw (directe) concurrentie de zaken online aanpakken en stelt vast welke mogelijkheden er voor u zijn. Koop-, reserveer- of boekprocessen worden doorlopen, inschrijf- of aanvraagprocedures gecheckt en er wordt kritisch vastgesteld welke informatie en service elementen ontbreken om uw telefonische helpdesk verder te ontlasten of juist een beter onderdeel te laten zijn van uw e-commerce activiteiten. Welke kansen bieden een chatfunctie, social media, webtv, videobanners, app of mobiele website voor uw business? Vervolgens definiëren we een aantal aannames die we middels A/B testing bevestigen of ontkrachten. De significante verbeteringen worden doorgevoerd en zo stijgt uw omzet. U zult verbaasd zijn hoe kleine aanpassingen vaak voor grote verschillen kunnen zorgen.

Conversieplan

Onze inventarisatie resulteert in de belangrijkste conversiedoelen, een lijst met aanbevelingen en praktische to do’s. Aangevuld met enkele wireframes van de belangrijkste webpagina’s heeft u met dit conversieplan een uitstekend uitgangspunt in handen voor uw (re)design van uw website of webshop. Dit plan wordt desgewenst bij u op kantoor gepresenteerd en met de betrokkenen besproken. Vervolgens kunt u het plan gebruiken om intern of extern ontwikkelaars of designers te briefen. Uiteraard kan New Fountain dit ook voor u verzorgen.

Conversiegroei

Conversiegroei kan gericht zijn op sales door het aantal verkopen in uw webwinkel te laten stijgen. Maar het kan ook gericht zijn op leads door meer aanvragen voor u te genereren bijvoorbeeld voor een proefrit met een auto, een proefabonnement op een blad of een reservering. Kortom: New Fountain richt zich op resultaatgericht webdesign dat rekening houdt met de voor u gestelde conversiedoelen. Vanaf het moment dat uw website live is, wordt het echt interessant. Doormiddel van A/B testing kunnen we aannames testen die uw website nog beter laten converteren. In sommige gevallen blijkt dat kleine tekst- of beeldwijzigingen kunnen leiden tot een verdubbeling van de omzet!

Uw conversiedoelen

Het is belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van waar u uw websitebezoeker heen wil sturen. Is dat het productaanbod? Moeten bezoekers bestellen, reserveren, bellen of juist een brochure aanvragen? Wat is het allerbelangrijkste? En wat komt daarna? In een intakegesprek komen dit soort vragen aan de orde. Zo stellen we gezamenlijk uw conversiedoelen vast.

New Fountain was tevens intensief betrokken bij de conversie optimalisatie van o.a. Hampshire-Hotels.com, Vliegtickets.nl en HotelSpecials.nl.