Nieuwe website Team Sportservice

WordPress website

Nieuwe website Team Sportservice

Per september 2017 gaan Sportservice Noord-Holland, Sportservice Zuid-Holland en Sportservice Utrecht door onder een nieuwe naam: Team Sportservice. Een logisch moment om de website te vernieuwen.

Structureren

Voordat er gebouwd kon worden moest er eerst worden geïnventariseerd welke diensten onder Team Sportservice worden aangeboden. En wat hoort bij de zogenaamde front-offices: de kantoren van Team Sportservice die in de gemeenten opereren.
Daarnaast is nagedacht over de manier waarop de content aan de bezoeker wordt getoond. De diensten zijn weliswaar gecategoriseerd, maar het is niet gezegd dat een bezoeker deze categorisering automatisch volgt. Hiertoe is een mock-up ontwikkeld waarin alle diensten zijn opgenomen en is gekozen voor een navigatiestructuur waarbij ingangen per sector en per thema zijn gecreëerd. Op deze manier kan de bezoeker op behoefte door de website navigeren in plaats van die categorisering te moeten volgen.

WordPress Multisite voor de front-offices

Team Sportservice heeft 14 front-offices die allen moeten worden voorzien van een nieuwe website. Al deze websites zijn in vorm en functie aan elkaar gelijk, alleen de content verschilt. Daarom is gekozen voor het ontwikkelen van een WordPress Multisite. Hierin kunnen functie en vorm worden gedeeld door alle onderliggende sites. De functionaliteit is verder zo uitgebreid dat content in deze multisite opstelling door de beheerder kan worden gekenmerkt als “Globaal”. Daarmee wordt de content op alle onderliggende sites getoond, en kan die alleen centraal worden beheerd.

Content attribueren

De website is zo ingericht dat nieuwe content dient te worden geattribueerd op bijvoorbeeld: regio, sector, thema, etc. De website herkent de attributen en plaatst daarmee op basis van vooraf ingestelde regels de nieuw gepubliceerde post op alle relevante posities in de website. Een gedegen manier om relevante en actuele pagina’s op te bouwen.

Migratie

De nieuwe website vervangt een twintigtal andere websites. Dat betekent dat een goede migratie is vereist om geen posities te verliezen in de Google index. De zoekmachine optimalisatie voor de nieuwe website is voorbereid door S&D Interactive Media. Zij leverden SEO-advies en migratiebestanden aan. Het basisdesign is aangeleverd door PingPong en uitgewerkt door New Fountain.

Website:

teamsportservice.nl/

Goede bouwers

Veel lof!

De grote uitdaging is onze totale dienstverlening vanuit verschillende bedrijfsonderdelen eenvoudig te kunnen presenteren. Om dit ook op het vlak van onze website(s) te waarborgen is een fikse uitdaging. Bij New Fountain zijn ze niet alleen goede bouwers en enorm servicegericht. Frans bezit ook de kwaliteit om zich echt te verdiepen in je organisatie en dienstverlening. Van daaruit denkt hij constructief mee in hoe je dit vertaalt naar een site
die je echt gaat helpen resultaten te boeken. Veel lof.

Enrico Damo Enrico Damo
Manager Markt, Kennis & Strategie
Team Sportservice